• Pirmsskolas attīstības centrā Čība uzņemam bērnus no 1,5 gadu vecuma.

 

  • Lai sarunātu iepazīšanos ar Čību, lūdzam zvanīt 26543686 vai 29555073.

 

  • Lai bērns tiktu uzņemts Čībā vecākiem ir jāiesniedz rakstisks iesniegums, kurā lūdz bērnu uzņemt iestādē un norāda vēlamo uzņemšanas datumu.

  • Vecāki iepazīstas: ar iekšējās kārtības noteikumiem, ar dienas ritmu, ar rotaļnodarbību plānu, ar adaptācijas perioda norisi.

 

  • Vecāki iepazīstas un paraksta: iesniegumu, informācijas lapu, anketu par personas datu apstrādi un noslēdz līgumu par pirmsskolas izglītības pakalpojumiem.

 

  • Tišanās laiks dokumentu iesniegšanai vair aizņemt ~ vienu stundu.

 

  • Pirms iestādes apmeklēšanas vecāki iesniedz nepieciešamos dokumentus:

           bērna medicīnas karti - formu u027,

           potēšanas pases kopiju - forma u026,
          
izziņu no ģimenes ārsta par pedikulozi un saskari ar infekcijas slimībām (izdota ne ātrāk kā 3 dienas pirms uzsākšanas).

 

 

 

Uz tikšanos Čībā!