Rotaļnodarbību saraksts 
 

 

(Pēc MK noteikumiem nr.533., 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikuma „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”)
Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un individuālām vajadzībām.
Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu. 

 

MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

9:00 Rīta aplis
Sociālās zinības un ētika, dabaszinības

9:20-10:20

Integrētā rotaļnodarbība

Latviešu valoda (literatūra)

Vizuālā māksla (veidošana)

9:20-10:20

Integrētā rotaļnodarbība

Dabaszinības

Matemātika

9:20-10:20

Integrētā rotaļnodarbība

Vizuālā māksla

(zīmēšana/gleznošana)

Mājturība un tehnoloģijas

(tēlotājdarbība)

9:20-10:20

Integrētā rotaļnodarbība

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas

(aplicēšana/konstruēšana)

9:20-10:20

Integrētā rotaļnodarbība

Vizuālā māksla

(tēlotājdarbība)

Mājturība un tehnoloģijas

(rokdarbi, mājturība)

12:30-13:00

Fiziskā attīstība un veselība

Fiziskā attīstība un veselība dabā

Fiziskā attīstība un veselība dabā

Fiziskā attīstība un veselība dabā

12:30-13:00

Fiziskā attīstība un veselība

Dejošana/Angļu valoda

12:30-13:00

Mūzika

Dejošana/Māksla

12:30-13:00

Mūzika

 

16:30-17:00

Rotaļas, individuālais darbs, pasaciņu laiks

16:30-17:00

Rotaļas, individuālais darbs, pasaciņu laiks

16:30-17:00

Rotaļas, individuālais darbs, pasaciņu laiks

16:30-17:00

Rotaļas, individuālais darbs, pasaciņu laiks

16:30-17:00

Rotaļas, individuālais darbs, pasaciņu laiks