• Mākslas studija: bērnam tiek dota iespēja atvērt sevi pasaulei un pasauli sev... caur krāsām, dabas materiāliem, un dažādām zīmēšanas un gleznošanas tehnikām. Mākslas studija palīdzēs bērniem ieraudzīt skaisto ikdienišķajā un iedvesmos radīt vienreizējus mākslas darbus.

  • Angļu valoda: Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns ir zinātkārs un plašāk saprot pasauli  ap sevi, tad aicinām pasaulē populārākās valodas lietotāju pulkā. Angļu valodas nodarbībās tiks izmantoti: rotaļu elementi, attēli un rotaļlietas, spēles un dziesmas. Nodarbības: veicinās bērna attīstību, valoda tiks apgūta dabiskā veidā.

  • Logopēdijas nodarbības: Nodarbībās tiek organizētas individuālas un grupu aktivitātes. Nodarbību laikā tiek veicināta artikulācijas aparāta attīstība precīzai skaņu izrunai, sīkās pirkstu muskulatūras attīstība, pilnveidota fonemātiskā - dzirdes uztvere.

Uz tikšanos nodarbībās!