Pirmsskolas attīstības centrs "ČĪBA" ir bērna otrās mājas, kur bērns jūtas brīvi, ir saprasts, gaidīts, radošs un izdomas bagāts. Tās ir mājas, kur tiek pilnveidota katra bērna individualitāte. Katra diena mūsu bērniem ir nebeidzamu brīnumu un atklājumu pilna!