Mācību maksa ir 320,00 EUR mēnesī

Maksa par bērna ēdināšanu ir 3,50 EUR dienā (brokastis, pusdienas, launags).

 

 Mācību maksa tiek samazināta, ņemot vērā noslēgtos līgumus starp pirmskolu un pašvaldībām par līdzfinansējuma piešķiršanu pēc deklarētās dzīves vietas.

 

 Ar mūsu iestādes pašvērtējuma ziņojumu variet iepazīties šeit!

uploaded/CIBAS_pasvertejums2020(1).pdf