Mācību maksa 320 Eur mēnesī!

 

 

 

 

Maksa par ēdināšanu 3,5 Eur dienā!

 

 

 

Mācību maksa tiek samazināta, ņemot vērā noslēgtos līgumus starp pirmsskolu un pašvaldībām par līdzfinansējuma piešķiršanu pēc deklarētās dzīves vietas.

 

 

 

 

 

Pirmsskolas attīstības centra "Čība" izmaksu tāme:

 

katalogs-iksd.riga.lv/Iestade/pirmsskolas-attistibas-centrs-ciba/382