Mācību maksa 320 Eur mēnesī!

 

Maksa par ēdināšanu 3,5 Eur dienā!

 

 

 Mācību maksa tiek samazināta, ņemot vērā noslēgtos līgumus starp pirmsskolu un pašvaldībām par līdzfinansējuma piešķiršanu pēc deklarētās dzīves vietas.